พระคำแห่งชีวิต 2 - Tswana

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

รหัสรายการ: 15941
ชื่อภาษา: Tswana

ความยาวของรายการ: 57:14

เพลง: Be Joyful in Jesus

0:43

1. เพลง: Be Joyful in Jesus

From ตั้งแต่การสร้างจนถึงพระคริสต์ 1 + Guitar

3:21

2. From ตั้งแต่การสร้างจนถึงพระคริสต์ 1 + Guitar

From ตั้งแต่การสร้างจนถึงพระคริสต์ 2

3:18

3. From ตั้งแต่การสร้างจนถึงพระคริสต์ 2

เพลง: Since the Fall of Adam

2:12

4. เพลง: Since the Fall of Adam

The Resurrection 1

2:26

5. The Resurrection 1

เพลง: The Resurrection 1

0:54

6. เพลง: The Resurrection 1

The Resurrection 2

1:17

7. The Resurrection 2

เพลง: The Resurrection 2

1:50

8. เพลง: The Resurrection 2

อธิษฐาน

3:05

9. อธิษฐาน

เพลง: Glory be to His Majesty

1:48

10. เพลง: Glory be to His Majesty

The Witchdoctor 1

4:01

11. The Witchdoctor 1

The Witchdoctor 2

3:50

12. The Witchdoctor 2

เพลง: Are You Going to Heaven? + Guitar

4:02

13. เพลง: Are You Going to Heaven? + Guitar

เพลง: In This World of Tears

2:52

14. เพลง: In This World of Tears

Christ in You 1 + Guitar

3:41

15. Christ in You 1 + Guitar

Christ in You 2

1:30

16. Christ in You 2

เพลง: Christ in You

1:45

17. เพลง: Christ in You

Christ in You + Guitar

3:08

18. Christ in You + Guitar

Jesus, the Mighty One

2:23

19. Jesus, the Mighty One

เพลง: Jesus, The Mighty One

0:52

20. เพลง: Jesus, The Mighty One

More About God 1

3:33

21. More About God 1

เพลง: Tell Me the Old, Old Story

1:17

22. เพลง: Tell Me the Old, Old Story

More About God 2

2:54

23. More About God 2

เพลง: Be Joyful in Jesus

0:21

24. เพลง: Be Joyful in Jesus

สื่อบันทึกเสียงนี้คุณภาพอาจไม่ถึงมาตราฐานของ GRN เราหวังว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อคุณค่าของข้อความในภาษาที่ผู้ฟังชอบ กรุณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อบันทึกเสียงนี้

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1982 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง