ภาษา Di'stee Loxicha

ชื่อภาษา: Di'stee Loxicha
รหัสภาษา ISO: ztp
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3960
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Di'stee Loxicha

Zapotec Zapoteco de Loxicha - The Prodigal Son.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Di'stee Loxicha

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Di'stee Loxicha) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร Same both sides. (C23551).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Di'stee Loxicha) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A15241).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Di'stee Loxicha) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A79140).

Santiago [Epistle of St James]

(ดาวน์โหลด Epistle of St James MP3 ในภาษา Di'stee Loxicha) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65331).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Di'stee Loxicha ผสมบ้าง

C22831 DIAGNOSTIC A: ZAPO B: Otros 44a-51(2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A: ZAPO B: Otros 44a-51(2004) MP3 ในภาษา Di'stee Loxicha (in Español [Spanish: Mexico])

A38330 Zapotec Diagnostic ดาวน์โหลด Zapotec Diagnostic MP3 ในภาษา Di'stee Loxicha (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Zapoteco, San Agustin Loxicha - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Zapoteco, Western Pochutla - (The Jesus Film Project)
Scripture resources - Zapotec, Loxicha - (Scripture Earth)

ชื่ออื่นสำหรับ Di'stee Loxicha

Candelaria Loxicha
Copalita Zapotec
Loxicha
Loxicha Zapotec (ชื่อภาษา ISO)
Northeastern Pochutla
San Agustin Loxicha Zapoteco
Western Pochutla Zapotec
Zapotec, Loxicha
Zapoteco de Loxicha
Zapoteco, Western Pochutla: S.A

พื้นที่ใช้ภาษา Di'stee Loxicha

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Di'stee Loxicha

People Groups who speak Di'stee Loxicha

Zapoteco, Loxicha;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Di'stee Loxicha

ข้อมูลอื่นๆ: Semi-literate in (Spanish); Many monolinguals; Evangelism.

จำนวนประชากร: 60,000

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 20

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ