ภาษา Zapotec, Miahuatlan: Cuixtla

ชื่อภาษา: Zapotec, Miahuatlan: Cuixtla
รหัสภาษา ISO: zam
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2768
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Zapotec, Miahuatlan: Cuixtla

Zapotec Miahuatlan Cuixtla - The Prodigal Son.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Zapotec, Miahuatlan: Cuixtla

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Zapotec, Miahuatlan: Cuixtla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Zapotec, Miahuatlan: Cuixtla

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Zapotec, Miahuatlan: Cuixtla ผสมบ้าง

Zapotec Diagnostic ดาวน์โหลด Zapotec Diagnostic MP3 ในภาษา Zapotec, Miahuatlan: Cuixtla (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Zapotec, Miahuatlán - (Scripture Earth)

ชื่ออื่นสำหรับ Zapotec, Miahuatlan: Cuixtla

Cuixtla
Miahuatlan
Miahuatlan Central
Miahuatlán Zapotec (ชื่อภาษา ISO)
Zapoteco, Central Maihuatlan
Zapoteco: Miahuatlan

พื้นที่ใช้ภาษา Zapotec, Miahuatlan: Cuixtla

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Zapotec, Miahuatlan: Cuixtla

People Groups who speak Zapotec, Miahuatlan: Cuixtla

Zapoteco, Miahuatlan Central;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Zapotec, Miahuatlan: Cuixtla

ข้อมูลอื่นๆ: Close to & Understand Z.: Loxi. & Amat.; few semi-literate in (Spanish).

จำนวนประชากร: 1,090

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 2

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ