ภาษา Lolopo

ชื่อภาษา: Lolopo
รหัสภาษา ISO: ycl
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23010
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Lolopo

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Baiyi: Hezhang)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Lolopo) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64252).

ข่าวประเสริฐ (in Hua Gong Ji Yi)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Lolopo) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64836).

พระคำแห่งชีวิต (in Baiyi: Hezhang xian)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Lolopo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A31871).

พระคำแห่งชีวิต (in Yi: Gaoshan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Lolopo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A29791).

A Pure Life (in Hua Gong Ji Yi)

(ดาวน์โหลด A Pure Life MP3 ในภาษา Lolopo) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65082).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - ELO - (Faith Comes By Hearing)

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Lolopo

People Groups who speak Lolopo

Enipu; Luoluopo, Central; Popei;