ภาษา Katcha-Kadugli-Miri

ชื่อภาษา: Katcha-Kadugli-Miri
รหัสภาษา ISO: xtc
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23040
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Katcha-Kadugli-Miri

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ^ (in Katcha-Kadugli-Miri: Katcha)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Katcha-Kadugli-Miri) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต (in Katcha-Kadugli-Miri: Morta)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Katcha-Kadugli-Miri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Krongo: Abdulla)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Katcha-Kadugli-Miri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Katcha-Kadugli-Miri: Katcha)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Katcha-Kadugli-Miri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Katcha-Kadugli-Miri: Katcha)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Katcha-Kadugli-Miri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Katcha-Kadugli-Miri - (The Jesus Film Project)

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Katcha-Kadugli-Miri

People Groups who speak Katcha-Kadugli-Miri

Katcha-Kadugli-Miri; Tumma;