ภาษา Kembayan

ชื่อภาษา: Kembayan
รหัสภาษา ISO: xem
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 11787
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kembayan

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Baaja)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Kembayan) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A84167).

ข่าวประเสริฐ (in Gun)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Kembayan) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C84126).

ข่าวประเสริฐ (in Karambai)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Kembayan) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C84127).

ข่าวประเสริฐ (in Katarak)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Kembayan) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C80547).

ข่าวประเสริฐ (in Punti)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Kembayan) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80553).

ข่าวประเสริฐ (in Sekayam)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Kembayan) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A84162).

พื้นที่ใช้ภาษา Kembayan

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kembayan

People Groups who speak Kembayan

Land Dayak, Kembayan;