ภาษา Iduna

ชื่อภาษา: Iduna
รหัสภาษา ISO: viv
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23061
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Iduna

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Exodus 1 -11 (in Iduna: Central Vivigani)

(ดาวน์โหลด Exodus 1 -11 MP3 ในภาษา Iduna) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65199).

Exodus 12 -19 (in Iduna: Central Vivigani)

(ดาวน์โหลด Exodus 12 -19 MP3 ในภาษา Iduna) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65200).

Exodus 20 - 40 (in Iduna: Central Vivigani)

(ดาวน์โหลด Exodus 20 - 40 MP3 ในภาษา Iduna) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65201).

Genesis 1-12 (in Iduna: Central Vivigani)

(ดาวน์โหลด Genesis 1-12 MP3 ในภาษา Iduna) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63971).

Genesis 13 -22 (in Iduna: Central Vivigani)

(ดาวน์โหลด Genesis 13 -22 MP3 ในภาษา Iduna) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63972).

Genesis 24-40 (in Iduna: Central Vivigani)

(ดาวน์โหลด Genesis 24-40 MP3 ในภาษา Iduna) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63973).

Genesis 41-50 (in Iduna: Central Vivigani)

(ดาวน์โหลด Genesis 41-50 MP3 ในภาษา Iduna) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63974).

Genesis selection 1,2,3,12,13 (in Iduna: Central Vivigani)

(ดาวน์โหลด Genesis selection 1,2,3,12,13 MP3 ในภาษา Iduna) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A62541).

ข่าวประเสริฐ (in Iduna: Central Vivigani)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Iduna) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A62966).

HIV Aids (in Iduna: Central Vivigani)

(ดาวน์โหลด HIV Aids MP3 ในภาษา Iduna) สื่อด้านการศึกษาที่ให้ความรู้ทั่วไป เช่น เรื่องสุขภาพ การเกษตร ธุรกิจ การอ่านเขียนและอื่นๆ (A63396).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Iduna: Central Vivigani)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Iduna) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63347).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Iduna: Central Vivigani)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Iduna) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A62967).

New Testament selection (in Iduna: Central Vivigani)

(ดาวน์โหลด New Testament selection MP3 ในภาษา Iduna) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63011).

เพลง (in Iduna: Central Vivigani)

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Iduna) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A63012).

พระคำแห่งชีวิต (in Belebele & Kwayàudili [Iduna: Belebele & Kwayaudili])

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides. (C21050).

พระคำแห่งชีวิต (in Mataita & Ufufu [Iduna: Mataita & Ufufu])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Iduna) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides. (C16281).

พระคำแห่งชีวิต (in Wiubula [Iduna: Waibula])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Iduna) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides. (C21491).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Iduna

People Groups who speak Iduna

Vivigani;