ภาษา Ukpe-Bayobiri

ชื่อภาษา: Ukpe-Bayobiri
รหัสภาษา ISO: ukp
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23087
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ukpe-Bayobiri

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Ukpe [Ukpe-Bayogin: Ukpe])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Ukpe-Bayobiri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C12221).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ukpe-Bayobiri

People Groups who speak Ukpe-Bayobiri

Ukpe-Bayobiri;