ภาษา Tamajaq, Tawallammat

ชื่อภาษา: Tamajaq, Tawallammat
รหัสภาษา ISO: ttq
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 21054
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tamajaq, Tawallammat

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in تَمَاجِقْ [Tamajeq: East Tawallemet])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Tamajaq, Tawallammat) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A23791).

ข่าวประเสริฐ (in تَمَاجِقْ [Tamajeq: West Tawallemet])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Tamajaq, Tawallammat) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A23790).

พระคำแห่งชีวิต (in تَمَاجِقْ [Tamajeq: East Tawallemet])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Tamajaq, Tawallammat) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00270).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in تَمَاجِقْ [Tamajeq: East Tawallemet])

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Tamajaq, Tawallammat) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74669).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in تَمَاجِقْ [Tamajeq: East Tawallemet])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Tamajaq, Tawallammat) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74668).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in تَمَاجِقْ [Tamajeq: East Tawallemet])

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Tamajaq, Tawallammat) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80301).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in تَمَاجِقْ [Tamajeq: East Tawallemet])

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Tamajaq, Tawallammat) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80302).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in تَمَاجِقْ [Tamajeq: East Tawallemet])

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Tamajaq, Tawallammat) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74667).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in تَمَاجِقْ [Tamajeq: East Tawallemet])

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Tamajaq, Tawallammat) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74665).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in تَمَاجِقْ [Tamajeq: West Tawallemet])

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Tamajaq, Tawallammat) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74671).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in تَمَاجِقْ [Tamajeq: East Tawallemet])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Tamajaq, Tawallammat) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80303).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 1-12 (in تَمَاجِقْ [Tamajeq: East Tawallemet])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 1-12 MP3 ในภาษา Tamajaq, Tawallammat) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74663).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 13-24 (in تَمَاجِقْ [Tamajeq: East Tawallemet])

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด 13-24 MP3 ในภาษา Tamajaq, Tawallammat) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74664).

John's Gospel 1 - 11 (in تَمَاجِقْ [Tamajeq: East Tawallemet])

(ดาวน์โหลด John's Gospel 1 - 11 MP3 ในภาษา Tamajaq, Tawallammat) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63291).

John's Gospel 11-17, 19-21 (in تَمَاجِقْ [Tamajeq: East Tawallemet])

(ดาวน์โหลด John's Gospel 11-17, 19-21 MP3 ในภาษา Tamajaq, Tawallammat) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63292).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Tamajeq, Tahoua - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Tamajeq Tahoua - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Tamajaq, Tawallammat

Tawallammat Tamajaq (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Tamajaq, Tawallammat

Mali
Niger
Nigeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tamajaq, Tawallammat

People Groups who speak Tamajaq, Tawallammat

Tuareg, Tamajaq;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ