ภาษา Togbo-Vara Banda

ชื่อภาษา: Togbo-Vara Banda
รหัสภาษา ISO: tor
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23044
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Togbo-Vara Banda

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Togbo)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C08051).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Togbo-Vara Banda

People Groups who speak Togbo-Vara Banda

Banda, Togbo-Vara;