ภาษา Tonga (Zambia)

ชื่อภาษา: Tonga (Zambia)
รหัสภาษา ISO: toi
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23042
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tonga (Zambia)

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Ibuka Lya Luka [The Book of Luke] (in Tonga: Shanjo)

(ดาวน์โหลด The Book of Luke MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65329).

ข่าวประเสริฐ (in Tonga: Plateau)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร According to Peter Vumisa, Research Coordinator for INSERV program C75006 is "pure Zambian Tonga".(2001.) It is not clear why this program has been withdrawn.(DJ) (C75006).

ข่าวประเสริฐ (in Tonga: Valley)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A82296).

Jesu Mumi 1 - 32 [ชีวิตของพระคริสต์ 1 - 32] (in Tonga: Shanjo)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1 - 32 MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A65316).

Jesu Mumi 33 - 60 [ชีวิตของพระคริสต์ 33 - 60] (in Tonga: Shanjo)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 33 - 60 MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A65317).

Jesu Mumi 61 - 96 [ชีวิตของพระคริสต์ 61 - 96] (in Tonga: Shanjo)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 61 - 96 MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A65318).

Jesu Mumi 97 - 120 [ชีวิตของพระคริสต์ 97 - 120] (in Tonga: Shanjo)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 97 - 120 MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A65319).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Tonga: Plateau)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80117).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Tonga: Plateau)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80118).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Tonga: Plateau)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80119).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Tonga: Plateau)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80120).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Tonga: Plateau)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80121).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Tonga: Plateau)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80122).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Tonga: Plateau)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80123).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Tonga: Plateau)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80124).

พระคำแห่งชีวิต (in Tonga: Leya)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A12140).

พระคำแห่งชีวิต (in Tonga: Plateau)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02181).

พระคำแห่งชีวิต (in Tonga: Toka)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A12141).

พระคำแห่งชีวิต (in Tonga: Valley)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Tonga (Zambia)) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A05621).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Shanjo - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Tonga - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Tonga Zambezi - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Chitonga - (Faith Comes By Hearing)

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tonga (Zambia)

People Groups who speak Tonga (Zambia)

Leya; Toka; Tonga, Plateau; Tonga, Zambezi;