ภาษา Tontemboan

ชื่อภาษา: Tontemboan
รหัสภาษา ISO: tnt
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17588
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tontemboan

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Tountemboan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Tontemboan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C10011).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Tontemboan - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Tontemboan

Pakewa
Tompakewa
Tontemboanisch
Tountemboan
Тонтембоан

พื้นที่ใช้ภาษา Tontemboan

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tontemboan

People Groups who speak Tontemboan

Tountemboan;