ภาษา Talise

ชื่อภาษา: Talise
รหัสภาษา ISO: tlr
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23096
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Talise

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Poleo [Talise: Poleo])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Talise) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80166).

Saurongo Dou [ข่าวประเสริฐ] (in Tolo [Talise: Tolo])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Talise) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A62666).

Saurongo Dou [ข่าวประเสริฐ & เพลง] (in Moli [Veuru Moli])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ & เพลง MP3 ในภาษา Talise) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A62669).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Poleo [Talise: Poleo])

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Talise) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A60070).

คำพยาน (in Tolo [Talise: Tolo])

(ดาวน์โหลด คำพยาน MP3 ในภาษา Talise) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน Same both sides. (C34170).

พระคำแห่งชีวิต (in Koo [Talise: Koo])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Talise) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C13471).

พระคำแห่งชีวิต (in Moli [Veuru Moli])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Talise) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C13151).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Talise

People Groups who speak Talise

Talise;