ภาษา Tamajeq, Tayart

ชื่อภาษา: Tamajeq, Tayart
รหัสภาษา ISO: thz
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17134
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tamajeq, Tayart

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Tamajeq: Air)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Tamajeq, Tayart) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00570).

พระคำแห่งชีวิต (in Tamajeq: Tamastrait)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Tamajeq, Tayart) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C00271).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Bible Stories - Tamajeq - (OneStory Partnership)

ชื่ออื่นสำหรับ Tamajeq, Tayart

Amazigh
Tamachek
Tayart Tamajeq (ชื่อภาษา ISO)
Tomacheck
Touareg
Tuareg

พื้นที่ใช้ภาษา Tamajeq, Tayart

Niger

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tamajeq, Tayart

People Groups who speak Tamajeq, Tayart

Tuareg, Air; Tuareg, Asben;