ภาษา Yumpla Tok

ชื่อภาษา: Yumpla Tok
รหัสภาษา ISO: tcs
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3712
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Yumpla Tok ผสมบ้าง

เพลง Across Our Land ดาวน์โหลด เพลง Across Our Land MP3 ในภาษา Yumpla Tok (in English: Aboriginal)

Broken Pieces - No More! ดาวน์โหลด Broken Pieces - No More! MP3 ในภาษา Yumpla Tok (in English: Aboriginal)

Sing to the Lord ดาวน์โหลด Sing to the Lord MP3 ในภาษา Yumpla Tok (in English: Aboriginal)

We Are One ดาวน์โหลด We Are One MP3 ในภาษา Yumpla Tok (in English: Aboriginal)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Bible - Yumplatok - (Torres Strait Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ Yumpla Tok

Lockhart Creole
Lockhart River
Pidgin English: Lockhart River
Torres Strait Creole (ชื่อภาษา ISO)
Yumplatok

พื้นที่ใช้ภาษา Yumpla Tok

Australia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Yumpla Tok

People Groups who speak Yumpla Tok

Torres Strait Islander;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ