ภาษา Swahili (individual language)

ชื่อภาษา: Swahili (individual language)
รหัสภาษา ISO: swh
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22998
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Swahili (individual language)

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Khabari Zuura [ข่าวประเสริฐ] (in Swahili, Baravenes)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65140).

ข่าวประเสริฐ (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A19381).

ข่าวประเสริฐ (in Swahili: Tanzania)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80910).

It is True (M) (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด It is True (M) MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C80936).

ชีวิตของพระคริสต์ 1-40 (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1-40 MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A80937).

ชีวิตของพระคริสต์ 41-80 (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 41-80 MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A80938).

ชีวิตของพระคริสต์ 81-120 (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 81-120 MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A80939).

ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 1 - 3 (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 1 - 3 MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ (C80940).

ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 4 - 6 (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 4 - 6 MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ (C80941).

ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 7 - 9 (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 7 - 9 MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ (C80942).

ชีวิตของพระคริสต์ Lessons 10 - 12 (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ Lessons 10 - 12 MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ (C80943).

Langala, Kasa Naku Isha 1: Mojitu Ye Anzizo [เริ่มต้นกับพระเจ้า] (in Swahili, Baravenes)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65141).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75123).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Swahili: Tanzania)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A72860).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (Sunday Sch) (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า (Sunday Sch) MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C81780).

Langala, Kasa Naku Isha 2: Wantu Wanazo Quwa Za Mo [ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า] (in Swahili, Baravenes)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65142).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C75124).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Swahili: Tanzania)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A72870).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (Sunday Sch) (in Swahili: Kenya)

เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C81781).

Langala, Kasa Naku Isha 3: Qshinada Qpitila Kamojo [ชัยชนะโดยพระเจ้า] (in Swahili, Baravenes)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65143).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C75125).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Swahili: Tanzania)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A72880).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (Sunday Sch) (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า (Sunday Sch) MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C81658).

Langala, Kasa Naku Isha 4: Qadimu Wa Mojo [ผู้รับใช้ของพระเจ้า] (in Swahili, Baravenes)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65144).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C75127).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Swahili: Tanzania)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A72890).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (Sunday Sch) (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า (Sunday Sch) MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C81782).

Langala, Kasa Naku Isha 5: Karka Moje Safayriye [การทดสอบเพื่อพระเจ้า] (in Swahili, Baravenes)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65145).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75126).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Swahili: Tanzania)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A72900).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (Sunday Sch) (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า (Sunday Sch) MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C81659).

Langala, Kasa Naku Isha 6: Yesu'o Hupozo Nani Mali [พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา] (in Swahili, Baravenes)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65146).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75128).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Swahili: Tanzania)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A72910).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (Sun Sch) (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (Sun Sch) MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C81783).

Langala, Kasa Naku Isha 7: Yesu'o Ni Abana Na Niqa [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด] (in Swahili, Baravenes)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65147).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75129).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Swahili: Tanzania)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A72920).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (Sun Sch) (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (Sun Sch) MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C81784).

Langala, Kasa Naku Isha 8: Shtendo Cha Roho Qudus [การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์] (in Swahili, Baravenes)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65148).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A75130).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Swahili: Tanzania)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A74756).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (Sun Sch) (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (Sun Sch) MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C81785).

ชีวิตของพระเยซู (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระเยซู MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม (A31490).

เพลง (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A27510).

True Religion (in Swahili: Kenya)

บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (C85234).

Ukimwi (AIDS) (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด Ukimwi (AIDS) MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) สื่อด้านการศึกษาที่ให้ความรู้ทั่วไป เช่น เรื่องสุขภาพ การเกษตร ธุรกิจ การอ่านเขียนและอื่นๆ (C85230).

The Way (M) (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด The Way (M) MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A80876).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Swahili: Tanzania)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00240).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Swahili: Kenya)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A26921).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Swahili: Tanzania)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Swahili (individual language)) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A00241).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Hymns - Swahili - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Swahili, Tanzania - (The Jesus Film Project)
Mfalme Wa Utukufu (King of Glory) - Swahili - (Rock International)
The Jesus Story (audiodrama) - Swahili Tanzania - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Kiswahili - Habari Njema - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Kiswahili - Habari Njema (Interconfessional) - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Kiswahili (Tanzanian) - by Biblica - (Bible Gateway)
The New Testament - Swahili: Tanzania - Bible Society of Tanzania - (Talking Bibles)
Thru the Bible Swahili Podcast - (Thru The Bible)
Who is God? - Kiswahili (Kenya) - (Who Is God?)
Who is God? - Swahili (Kiswahili) - (Who Is God?)

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Swahili (individual language)

People Groups who speak Swahili (individual language)

Arab; Black African, general; Jew, Swahili Speaking; Shirazi; Swahili; Swahili, Bajuni; Swahili-Pemba; Swahili, Tumbato; Swahili, Zanzibari;