ภาษา Sukuma: Gwe

ชื่อภาษา: Sukuma: Gwe
รหัสภาษา ISO: suk
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16925
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sukuma: Gwe

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ 1-20 (in Kisukuma)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 1-20 MP3 ในภาษา Sukuma: Gwe) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C22841).

ข่าวประเสริฐ 21-40 (in Kisukuma)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ 21-40 MP3 ในภาษา Sukuma: Gwe) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C22851).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Kisukuma)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Sukuma: Gwe) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A71770).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Kisukuma)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Sukuma: Gwe) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A71780).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Kisukuma)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Sukuma: Gwe) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A71790).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Kisukuma)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Sukuma: Gwe) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A71800).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Kisukuma)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Sukuma: Gwe) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A71810).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Kisukuma)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Sukuma: Gwe) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A71820).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Kisukuma)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Sukuma: Gwe) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A71830).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Kisukuma)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Sukuma: Gwe) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A71840).

เพลง (in Kisukuma)

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Sukuma: Gwe) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C24331).

พระคำแห่งชีวิต (in Kisukuma)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Sukuma: Gwe) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02170).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Sukuma - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Kisukuma - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Sukuma: Gwe

Gwe
Kigwe
Sukuma (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Sukuma: Gwe

Tanzania

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Sukuma: Gwe

People Groups who speak Sukuma: Gwe

Sukuma;