ภาษา Sô

ชื่อภาษา: Sô
รหัสภาษา ISO: sss
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23027
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sô

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Makong)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C09741).

พระคำแห่งชีวิต (in So: Ban Lao)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Sô) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A20221).

พระคำแห่งชีวิต (in So: Muong Luang)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Sô) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C17471).

พระคำแห่งชีวิต (in So: Nhommarath)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C18001).

พระคำแห่งชีวิต (in So: Phalane)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Sô) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C10071).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Sô

People Groups who speak Sô

Cali; Mangkong; So;