ภาษา Sirmauri

ชื่อภาษา: Sirmauri
รหัสภาษา ISO: srx
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22832
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sirmauri

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Khus Khabari [ข่าวประเสริฐ] (in Sirmauri: Dharthi)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Sirmauri) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64217).

Khush Khabre [ข่าวประเสริฐ] (in Sirmauri: Giripari)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Sirmauri) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64207).

Sacha Jeevan [The True Life] (in Sirmauri: Dharthi)

(ดาวน์โหลด The True Life MP3 ในภาษา Sirmauri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A64216).

พระคำแห่งชีวิต (in Sirmuri: Dadahu)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Sirmauri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C23121).

Jiwan ke Aasha [พระคำแห่งชีวิต - Hope Of Life] (in Sirmauri: Giripari)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต - Hope Of Life MP3 ในภาษา Sirmauri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A64206).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Bible Stories - Sirmauri: Dharthi - (OneStory Partnership)
Jesus Film Project films - Sirmauri - (The Jesus Film Project)

พื้นที่ใช้ภาษา Sirmauri

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Sirmauri