ภาษา Songomeno

ชื่อภาษา: Songomeno
รหัสภาษา ISO: soe
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23009
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Songomeno

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Osongomeno: Ohindu)

เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C82731).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Osongomeno: Ohindu)

เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C82732).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Osongomeno: Ohindu)

เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C82733).

พระคำแห่งชีวิต (in Osongomeno: Atshudu)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Songomeno) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C11910).

พระคำแห่งชีวิต (in Osongomeno: Edja Lukunya)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Songomeno) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C11901).

พระคำแห่งชีวิต (in Osongomeno: Ntono)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Songomeno) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C11911).

พระคำแห่งชีวิต (in Osongomeno: Ohindu)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Songomeno) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C11921).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Songomeno

People Groups who speak Songomeno

Songomeno;