ภาษา Small Flowery Miao

ชื่อภาษา: Small Flowery Miao
รหัสภาษา ISO: sfm
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20481
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Small Flowery Miao

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Miao: Chai Zhuang)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Small Flowery Miao) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in 苗话:川黔滇:小花苗 [Miao: Small Flowery])

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Small Flowery Miao) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชื่ออื่นสำหรับ Small Flowery Miao

小花苗語
小花苗语

พื้นที่ใช้ภาษา Small Flowery Miao

Thailand

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Small Flowery Miao

People Groups who speak Small Flowery Miao

Gha-Mu;