ภาษา Semandang

ชื่อภาษา: Semandang
รหัสภาษา ISO: sdm
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 16468
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Semandang

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Batu Tajam)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Semandang) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C84193).

ข่าวประเสริฐ (in Kualan: Loko)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Semandang) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A84148).

ข่าวประเสริฐ (in Kualan: Randau)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Semandang) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A84189).

ข่าวประเสริฐ (in Pompang)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Semandang) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A84160).

ข่าวประเสริฐ (in Semadang)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Semandang) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C84130).

พื้นที่ใช้ภาษา Semandang

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Semandang

People Groups who speak Semandang

Land Dayak, Semandang;