ภาษา Romansh

ชื่อภาษา: Romansh
รหัสภาษา ISO: roh
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23019
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Romansh

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Rumantsch: Engiadina Bassa)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Romansh) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A19560).

พระคำแห่งชีวิต (in rumantsch [Rumantsch: Engiadina Ota])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Romansh) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides. (C22191).

พระคำแห่งชีวิต (in rumantsch [Rumantsch: Oberland])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Romansh) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C11800).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Romansh

People Groups who speak Romansh

Rhaeto-Romanian;