ภาษา Rakhine

ชื่อภาษา: Rakhine
รหัสภาษา ISO: rki
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 20464
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Rakhine

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Arakan)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Rakhine) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80510).

ข่าวประเสริฐ (in Rakhain)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Rakhine) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80360).

ข่าวประเสริฐ (in Yanbe)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Rakhine) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80846).

เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2 (in Arakan)

(ดาวน์โหลด เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2 MP3 ในภาษา Rakhine) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (A36010).

เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2 (in Arakan)

(ดาวน์โหลด เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2 MP3 ในภาษา Rakhine) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (A36011).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Rakhain)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Rakhine) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80356).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Rakhain)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Rakhine) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C80357).

พระคำแห่งชีวิต (in Arakan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Rakhine) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C03320).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Rakhine - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Rakhine - (The Jesus Film Project)

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Rakhine

People Groups who speak Rakhine

Arakanese; Chaungtha; Indo-Burman; Rohingya; Rohingya, Zerbadi;