ภาษา Malay, Central

ชื่อภาษา: Malay, Central
รหัสภาษา ISO: pse
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 7971
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Malay, Central

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Follow Up Messages (in Malay, Central: Serewai)

(ดาวน์โหลด Follow Up Messages MP3 ในภาษา Malay, Central) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C75257).

ข่าวประเสริฐ (in Central Malay: Ogan)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Malay, Central) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A62484).

ข่าวประเสริฐ (in Lintang)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Malay, Central) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A62482).

ข่าวประเสริฐ (in Malay, Central: Pasemah)

บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C84089).

ข่าวประเสริฐ (in Malay, Central: Semenda)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Malay, Central) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A62663).

ข่าวประเสริฐ (in Malay, Central: Serewai)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Malay, Central) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80962).

ข่าวประเสริฐ (in Malay, Central: Serewai)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Malay, Central) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C21121).

ข่าวประเสริฐ (in Serawai: Manak)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Malay, Central) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A62487).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Malay, Central: Pasemah)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Malay, Central) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C84173).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Malay, Central: Serewai)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Malay, Central) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C84186).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Malay, Central: Pasemah)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Malay, Central) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C84174).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Malay, Central: Serewai)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Malay, Central) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C84187).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Malay, Central: Pasemah)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Malay, Central) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C84175).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Malay, Central: Serewai)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Malay, Central) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C84185).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Malay, Central: Pasemah)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Malay, Central) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C84176).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Malay, Central: Serewai)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Malay, Central) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C84180).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Malay, Central: Pasemah)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Malay, Central) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A84177).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Malay, Central: Serewai)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Malay, Central) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C84181).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Malay, Central: Pasemah)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Malay, Central) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A84178).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Malay, Central: Serewai)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Malay, Central) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C84182).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Malay, Central: Pasemah)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Malay, Central) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A84179).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Malay, Central: Serewai)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Malay, Central) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C84183).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Malay, Central: Pasemah)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Malay, Central) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C84172).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Malay, Central: Serewai)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Malay, Central) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C84184).

พระคำแห่งชีวิต (in Malay, Central: Pasemah)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Malay, Central) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides. (C09670).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Malay, Central: Serewai)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Malay, Central) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C75258).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Ogan - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Pasemah - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Serawai - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Ogan - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Serawai - 1995 Edition - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Malay, Central

Bencoolen
Bengkulu
Benkulan
Central Malay (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Malay, Central

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Malay, Central

People Groups who speak Malay, Central

Bengkulu; Besemah; Enim; Kikim; Lintang; Ogan; Pasemah; Pegagan; Rambang; Semendo; Serawai;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Malay, Central

จำนวนประชากร: 55,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ