ภาษา Pökoot

ชื่อภาษา: Pökoot
รหัสภาษา ISO: pko
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23055
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pökoot

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Pokot: East)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Pökoot) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C21261).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Pokot: East)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Pökoot) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C74626).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Pokot: East)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Pökoot) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C74627).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Pokot: East)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Pökoot) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C74625).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Pokot: East)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Pökoot) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C74620).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Pokot: East)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Pökoot) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C74621).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Pokot: East)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Pökoot) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C74622).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Pokot: East)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Pökoot) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C74623).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Pokot: East)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Pökoot) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (C74624).

เพลง (in Pokot: East)

(ดาวน์โหลด เพลง MP3 ในภาษา Pökoot) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (C82784).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Pokot: East)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Pökoot) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C24371).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Pokot: West)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Pökoot) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02100).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Pokot: East)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Pökoot) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C24380).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Pokot: West)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Pökoot) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02101).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in Pokot: East)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา Pökoot) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C24381).

พระคำแห่งชีวิต 3 (in Pokot: West)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 3 MP3 ในภาษา Pökoot) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C16780).

พระคำแห่งชีวิต 4 (in Pokot: East)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 4 MP3 ในภาษา Pökoot) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C24390).

พระคำแห่งชีวิต 4 (in Pokot: West)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 4 MP3 ในภาษา Pökoot) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C16781).

พระคำแห่งชีวิต 5 (in Pokot: East)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 5 MP3 ในภาษา Pökoot) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C24391).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Pokoot - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Pokoot - (Faith Comes By Hearing)

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Pökoot

People Groups who speak Pökoot

Kalenjin, Pokot;