ภาษา Pahari-Potwari

ชื่อภาษา: Pahari-Potwari
รหัสภาษา ISO: phr
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23024
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Pahari-Potwari

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Mirpuri)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Pahari-Potwari) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64804).

ข่าวประเสริฐ (in Mirpuri)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Pahari-Potwari) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64847).

Meeting The Creator God (in Mirpuri)

(ดาวน์โหลด Meeting The Creator God MP3 ในภาษา Pahari-Potwari) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A64805).

พระคำแห่งชีวิต (in Pahari: Poonch)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Pahari-Potwari) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C06311).

พระคำแห่งชีวิต (in Punjabi: Pahari)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Pahari-Potwari) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C06351).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Pahari: Poonch)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C75192).

พระคำแห่งชีวิต w/ PUNJABI: Muslim (in Pahari: Murree Hills)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ PUNJABI: Muslim MP3 ในภาษา Pahari-Potwari) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes PUNJABI: Muslim (C06310).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Pahari-Potwari

People Groups who speak Pahari-Potwari

Labana, Muslim;