ภาษา Oriya

ชื่อภาษา: Oriya
รหัสภาษา ISO: ory
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 731
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Oriya

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Oriya

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A74919).

ข่าวประเสริฐ (in ଓଡ଼ିଆ [Oriya: Western Oriya])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A62203).

Dekho, Suno' Bancho – Bahi eko [เริ่มต้นกับพระเจ้า] (in Oriya: Southern Oriya)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Oriya) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63770).

Dekho, Suno' Bancho – Bahi dutiyo [ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า] (in Oriya: Southern Oriya)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Oriya) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63771).

Dekho, Suno' Bancho – Bahi tritiyo [ชัยชนะโดยพระเจ้า] (in Oriya: Southern Oriya)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Oriya) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63772).

Dekho, Suno' Bancho – Bahi chturtho [ผู้รับใช้ของพระเจ้า] (in Oriya: Southern Oriya)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Oriya) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63773).

Dekho, Suno' Bancho – Bahi pancham [การทดสอบเพื่อพระเจ้า] (in Oriya: Southern Oriya)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Oriya) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63774).

Dekho, Suno' Bancho – Bahi sasto [พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา] (in Oriya: Southern Oriya)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Oriya) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63775).

Dekho, Suno' Bancho – Bahi sashto [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด] (in Oriya: Southern Oriya)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Oriya) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63776).

Dekho, Suno' Bancho – Bahi aashto [การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์] (in Oriya: Southern Oriya)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Oriya) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63777).

Matar Amor Mapravu Jiban Mapravu ai [Our God is a Living God] (in Desia: Koraput)

(ดาวน์โหลด Our God is a Living God MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A64199).

พระคำแห่งชีวิต (in Desia: Koraput)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides. (C23351).

พระคำแห่งชีวิต (in ଓଡ଼ିଆ [Kumar: Orissa])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C11321).

พระคำแห่งชีวิต (in Oriya: Dombo)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C03260).

พระคำแห่งชีวิต (in Oriya: Ondonia)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C03261).

พระคำแห่งชีวิต (in ଓଡ଼ିଆ [Oriya: Sambalpuri])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C02651).

พระคำแห่งชีวิต (in ଓଡ଼ିଆ [Oriya: Western Oriya])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A62009).

พระคำแห่งชีวิต 1

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02650).

พระคำแห่งชีวิต 2

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A18431).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

God's Powerful Saviour - Oriya - Readings from the Gospel of Luke - (Audio Treasure)
Jesus Film Project films - Odia - (The Jesus Film Project)
The Bible - Oriya - ଅଡିଓ ବାଇବେଲ - (Wordproject)
The Jesus Story (audiodrama) - Oriya - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Oriya - Bible Society of India - (Talking Bibles)
The New Testament - Oriya - Dramatised version - 1997 Edition - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Oriya - Non-dramatised version - 1997 Edition - (Faith Comes By Hearing)
Who is God? - Oriya - (Who Is God?)

ชื่ออื่นสำหรับ Oriya

ଓଡ଼ିଆ
Bahasa Oriya
Odia (ชื่อภาษา ISO)
Odri
Odrum
Oliya
Orissa
Oriya-Sprache
Uriya
Utkali
Vadiya
Yudhia
زبان اوریه (چند گویشی)
Ория
उड़िया
奥利亚语; 奥里亚语
奧利亞語; 奧裏亞語

พื้นที่ใช้ภาษา Oriya

Australia
Bangladesh
India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Oriya

People Groups who speak Oriya

Agaru; Akula; Akuru; Alia; Aruva; Asari; Astaloki; Baggilu; Bagheti; Bahuskal; Bajikar, Hindu; Bakati; Banka; Bariki; Basushabar; Bathudi; Bauti; Bavuri; Begulu; Belama; Betora; Bhadayi; Bhandari; Bhathiara, Hindu; Bhattra; Bhoppulia; Bhottada; Bhulia; Bhumia; Binjhal; Bissoyi; Bitopi; Boipari; Bolanti; Bolasi; Bolodia; Bondili; Bonka; Bosantiya; Brahman, Chakula; Brahman, Jyoti; Brahman, Mastan; Bukora; Chakali; Chandala; Chandhai Maru; Chapali; Cherua; Chinda; Chuditya; Daityapati; Dal; Dammalia; Dandasi; Dera; Desau Bhumij; Devangri; Dewar; Dhakoda; Dolai; Dolapati; Dolokondiyari; Doluva; Dom, Hindu; Dondia; Dondsena; Dura; Endra; Evtamara; Gadaba; Gammalla; Ganda; Gandhmali; Gantra; Gauda; Gayinta; Ghara; Ghogia; Godagali; Godatri; Godiya; Godra; Gokha, Hindu; Golla; Gontara; Goudu; Gudiya; Guna; Guria; Gyta; Hadstulia; Jalakaduguvallu; Janna; Janughanta; Jarasadho; Jayapore; Jogula; Joura; Juang; Kachera, Hindu; Kahalia; Kalagara; Kalingi; Kambo; Kamsala; Kandha Gauda; Kandra; Kansali; Kantabudia; Karan; Karnam; Karua; Kela, Hindu; Khadala; Khadura; Khandait; Khatti Khatti; Khendra; Khodara; Khoira; Khondite Odiya; Khoruda; Kodalo; Kohara; Koibroto; Kolah Lohara; Kolavamtulu; Kollara, Odisha; Kolta; Komarao; Konoo; Konsari; Korona; Korti; Kosalya; Kotia; Kotlodola; Kui Khond; Kuli; Kurunga; Kuruni; Kusta; Liari; Mahaldar; Mahanta; Mahuria; Mandia; Mandogutel; Mangan; Mangli; Mankidi; Mankirdia; Mewar; Mogoda; Mosiri; Nagasapu; Naiko; Naksia; Nalavamsam; Naliya, Hindu; Naliya, Muslim; Noliya; Odiya; Omanatya; Orisi; Oriya; Osludia; Padhano; Paik; Painda; Pamidi; Pan; Pandittan; Pantanti; Pap; Parenga; Parja; Patial; Patralu; Patro; Pentia; Porasa; Rajna; Rantho; Ravindu; Ravulo; Relli; Rona; Rosa; Sabakhia; Sagarbanshi; Samanthan; Samasi; Sanei; Saora; Sapru; Sauntia; Shabar; Shari; Sidhria; Sindhuria; Sitaria; Siyal; Soboro; Sonjhara; Sounti; Sudha; Sumapuvalli; Tamadia; Tamudia; Tanla; Tharua; Tulabhina; Ujia; Ustologi; Yetangi;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Oriya

ข้อมูลอื่นๆ: Understand Bengali, Hindi, English; few Muslim, Christian; Bible. Some of their larger dialects have subdialects.

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 30

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ