ภาษา Ormuri

ชื่อภาษา: Ormuri
รหัสภาษา ISO: oru
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23076
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ormuri

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Malakhel)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Ormuri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C16560).

พระคำแห่งชีวิต (in Ormori: Nooristan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Ormuri) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Language identity of this recording has been questioned. (A16581).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ormuri