ภาษา Oriya

ชื่อภาษา: Oriya
รหัสภาษา ISO: ori
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 5184
Language Scope: Macrolanguage
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Oriya

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in ଓଡ଼ିଆ [Oriya])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A74919).

ข่าวประเสริฐ (in ଓଡ଼ିଆ [Oriya: Western Oriya])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A62203).

พระคำแห่งชีวิต (in Desia: Koraput)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides. (C23351).

พระคำแห่งชีวิต (in ଓଡ଼ିଆ [Kumar: Orissa])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C11321).

พระคำแห่งชีวิต (in Oriya: Dombo)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C03260).

พระคำแห่งชีวิต (in Oriya: Ondonia)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C03261).

พระคำแห่งชีวิต (in ଓଡ଼ିଆ [Oriya: Sambalpuri])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C02651).

พระคำแห่งชีวิต (in ଓଡ଼ିଆ [Oriya: Western Oriya])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A62009).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in ଓଡ଼ିଆ [Oriya])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A02650).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in ଓଡ଼ିଆ [Oriya])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A18431).

Dekho, Suno' Bancho – Bahi aashto [การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์] (in Oriya: Southern Oriya)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Oriya) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63777).

Dekho, Suno' Bancho – Bahi chturtho [ผู้รับใช้ของพระเจ้า] (in Oriya: Southern Oriya)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Oriya) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63773).

Dekho, Suno' Bancho – Bahi dutiyo [ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า] (in Oriya: Southern Oriya)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Oriya) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63771).

Dekho, Suno' Bancho – Bahi eko [เริ่มต้นกับพระเจ้า] (in Oriya: Southern Oriya)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Oriya) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63770).

Dekho, Suno' Bancho – Bahi pancham [การทดสอบเพื่อพระเจ้า] (in Oriya: Southern Oriya)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Oriya) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63774).

Dekho, Suno' Bancho – Bahi sashto [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด] (in Oriya: Southern Oriya)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Oriya) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63776).

Dekho, Suno' Bancho – Bahi sasto [พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา] (in Oriya: Southern Oriya)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Oriya) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63775).

Dekho, Suno' Bancho – Bahi tritiyo [ชัยชนะโดยพระเจ้า] (in Oriya: Southern Oriya)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Oriya) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A63772).

Matar Amor Mapravu Jiban Mapravu ai [Our God is a Living God] (in Desia: Koraput)

(ดาวน์โหลด Our God is a Living God MP3 ในภาษา Oriya) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A64199).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Thru the Bible Oriya Podcast - (Thru The Bible)

พื้นที่ใช้ภาษา Oriya

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Oriya