ภาษา Southwest Tanna

ชื่อภาษา: Southwest Tanna
รหัสภาษา ISO: nwi
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23004
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Southwest Tanna

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Nafe)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Southwest Tanna) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63110).

Gud Nius [ข่าวประเสริฐ] (in Tanna, Southwest: Nvhal)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Southwest Tanna) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63034).

Messages w/ NAVAVA & BISLAMA (in Niverver)

(ดาวน์โหลด Messages w/ NAVAVA & BISLAMA MP3 ในภาษา Southwest Tanna) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes NAVAVA and BISLAMA (C24060).

พระคำแห่งชีวิต (in Nafe)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Southwest Tanna) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C24080).

พระคำแห่งชีวิต w/BISLAMA (in Tanna)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/BISLAMA MP3 ในภาษา Southwest Tanna) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A24220).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Tanna, Southwest - (The Jesus Film Project)

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Southwest Tanna

People Groups who speak Southwest Tanna

Tana, Southwest;