ภาษา ไทยเหนือ - กำเมือง

ชื่อภาษา: ไทยเหนือ - กำเมือง
รหัสภาษา ISO: nod
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 101
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา ไทยเหนือ - กำเมือง

Thai Northern - Noah.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ไทยเหนือ - กำเมือง

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา ไทยเหนือ - กำเมือง) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด ไทยเหนือ - กำเมือง

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Hymns - Thai - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Thai, Northern - (The Jesus Film Project)
My Name is Pon - Northern Thai (animated film) - (Create International)
The Debt - Northern Thai (animated film) - (Create International)
The Jesus Story (audiodrama) - Thai Northern - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Thai, Northern - 2015 Edition - (Faith Comes By Hearing)
When the Storm Comes - Northern Thai (film) - (IndigitubeTV)

ชื่ออื่นสำหรับ ไทยเหนือ - กำเมือง

ล้านนา
คำเมือง
Kammuang
Kam Mu'ang
Kammüang
Kammyang
Khon Mung
Khon Myang
Lanatai
Lanna
Lan Na
Lannatai
La Nya
Lao: Northern
Lao Nya
Muang
Mu'ang
Myang
Northern Lao
Northern Thai (ชื่อภาษา ISO)
Payap
Phayap
Phyap
Tai, Northern
Tai Nya
Tai Yuan
Tai Yun
Thai, Northern
Western Laotian
Youanne (offensive name used in the past)
Youon (offensive name used in the past)
Yuan (offensive name used in the past)

พื้นที่ใช้ภาษา ไทยเหนือ - กำเมือง

Laos
Thailand

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา ไทยเหนือ - กำเมือง

People Groups who speak ไทยเหนือ - กำเมือง

Tai Wang; Thai, Northern;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ