ภาษา Ahwai

ชื่อภาษา: Ahwai
รหัสภาษา ISO: nfd
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23011
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Ahwai

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Do Not Be Afraid (in Nandu)

(ดาวน์โหลด Do Not Be Afraid MP3 ในภาษา Ahwai) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A64299).

Do Not Be Afraid (in Shakara [Tari])

(ดาวน์โหลด Do Not Be Afraid MP3 ในภาษา Ahwai) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A64300).

พระคำแห่งชีวิต (in Nandu)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Ahwai) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C14921).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Ahwai

People Groups who speak Ahwai

Nandu-Tari, Ahwai; Nyeng; Shakara;