ภาษา Mixtec, Tezoatlan

ชื่อภาษา: Mixtec, Tezoatlan
รหัสภาษา ISO: mxb
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3970
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Mixtec, Tezoatlan

Mixteco group of languages Mixtec Tezoatlan - The Lost Sheep.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Tezoatlan

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Mixteco de Yucuñuti)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mixtec, Tezoatlan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A25161).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mixtec, Tezoatlan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A15590).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Mixtec, Tezoatlan: San Martin del Rio)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Mixtec, Tezoatlan) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A38344).

Testimonio, Cantos y Mensajes [Testimonies เพลง and Messages]

(ดาวน์โหลด Testimonies เพลง and Messages MP3 ในภาษา Mixtec, Tezoatlan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A63766).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mixtec, Tezoatlan ผสมบ้าง

A38329 Mixtec Diagnostic ดาวน์โหลด Mixtec Diagnostic MP3 ในภาษา Mixtec, Tezoatlan (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

New Testament - Mixteco de Tezoatlán - (La Liga Biblica)
Scripture resources - Mixtec, Tezoatlán - (Scripture Earth)
The New Testament - Mixteco de Tezoatlan (2006 Bible League International) - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Tezoatlan

Mixteco de Tezoatlan de Segura y Luna
Mixteco de Tezoatlán de Segura y Luna
Mixteco: Municipio de Tezoatlan
Mixteco: San Martin del Rio
Mixteco, Tezoatlan
Mixteco: Tezoatlan de Segura y
Tezoatlán Mixtec (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Tezoatlan

Mexico

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixtec, Tezoatlan

People Groups who speak Mixtec, Tezoatlan

Mixteco, Tezoatlan;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mixtec, Tezoatlan

ข้อมูลอื่นๆ: Close to San Jorge,S. Agustin; semi-literate in (Spanish), New Testament 2005?

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ