ภาษา Hmong Daw

ชื่อภาษา: Hmong Daw
รหัสภาษา ISO: mww
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22822
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hmong Daw

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Mong: Nanxi)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64260).

พระคำแห่งชีวิต (in Miao: Bai)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A29761).

พระคำแห่งชีวิต (in Miao: Bai Qun)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A31911).

พระคำแห่งชีวิต (in Miao: Baiyan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A29821).

พระคำแห่งชีวิต (in Miao: Chuan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A29801).

พระคำแห่งชีวิต (in Miao: Chuan Qing)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A29820).

เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2 (in Hmong Shuad)

(ดาวน์โหลด เรื่องราวของพระเยซู 1 of 2 MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (A37600).

เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2 (in Hmong Shuad)

(ดาวน์โหลด เรื่องราวของพระเยซู 2 of 2 MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงละครเรื่องจากหนัง ชีวิตพระเยซู มาจากพระธรรมลูกาในพระคัมภีร์ (A37601).

เพลง 1 (in Hmong: White)

(ดาวน์โหลด เพลง 1 MP3 ในภาษา Hmong Daw) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A27261).

เพลง 2 (in Hmong: White)

(ดาวน์โหลด เพลง 2 MP3 ในภาษา Hmong Daw) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A27181).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Hmong: White)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A13240).

เพลง 3 (in Hmong: White)

(ดาวน์โหลด เพลง 3 MP3 ในภาษา Hmong Daw) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A27190).

Ballads (in Hmong: White)

(ดาวน์โหลด Ballads MP3 ในภาษา Hmong Daw) รวบรวมดนตรีและเพลงคริสเตียน (A03181).

Becoming a Friend of God (in Miao: Longlin Binya)

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life'. (A29511).

Becoming a Friend of God (in Miao: Pian Longlin)

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life'. (A28700).

Christian Life 1 (in Hmong: White)

(ดาวน์โหลด Christian Life 1 MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A37699).

Christian Life 2 (in Hmong: White)

(ดาวน์โหลด Christian Life 2 MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A37758).

Christian Life 3 - Armor of GOD & Giving (in Hmong: White)

(ดาวน์โหลด Christian Life 3 - Armor of GOD & Giving MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A37759).

Christian Life 4 (in Hmong: White)

(ดาวน์โหลด Christian Life 4 MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A37760).

Christian Life 5 (in Hmong: White)

(ดาวน์โหลด Christian Life 5 MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A37761).

Creation to Christ (in Hmong: White)

(ดาวน์โหลด Creation to Christ MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A37700).

New Birth 1: Know God, Devil, Yourself (in Hmong: White)

(ดาวน์โหลด New Birth 1: Know God, Devil, Yourself MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A62956).

New Birth 2: Trust Jesus (in Hmong: White)

(ดาวน์โหลด New Birth 2: Trust Jesus MP3 ในภาษา Hmong Daw) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A37752).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Hmong Daw - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Hmong Daw - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Hmong Shuad - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Hmong Daw - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Hmong Daw - 2000 United Bible Societies - (Faith Comes By Hearing)

พื้นที่ใช้ภาษา Hmong Daw

China
Vietnam

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Hmong Daw

People Groups who speak Hmong Daw

Hmong Daw; Hmong Dlex Nchab; Hmong Leng, Red Meo; Miao, Chuan;