ภาษา Peripheral Mongolian

ชื่อภาษา: Peripheral Mongolian
รหัสภาษา ISO: mvf
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23080
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Peripheral Mongolian

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Inner Mongolian: A La Shan Meng)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Peripheral Mongolian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A31881).

พระคำแห่งชีวิต (in Inner Mongolian: Chahar)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Peripheral Mongolian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C29970).

พระคำแห่งชีวิต (in Inner Mongolian: Syringol)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Peripheral Mongolian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A31861).

พระคำแห่งชีวิต (in Inner Mongolian: Zhe Li Mu Meng)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Peripheral Mongolian) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A31880).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Peripheral Mongolian

People Groups who speak Peripheral Mongolian

Mongolian, Peripheral; Mongol, Sichuan; Uzemchin;