ภาษา Marba

ชื่อภาษา: Marba
รหัสภาษา ISO: mpg
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23001
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Marba

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Becoming a Friend of God (in Azoumeina: Marba)

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Marba) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life 2'. (C30441).

Becoming a Friend of God (in Monogoye)

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Marba) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life'. (C16941).

ข่าวประเสริฐ (in Azoumeina: Marba)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Marba) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (C30440).

ข่าวประเสริฐ (in Monogoye)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Marba) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A19880).

พระคำแห่งชีวิต (in Azoumeina: Kolon)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Marba) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C07250).

พระคำแห่งชีวิต (in Azoumeina: Leo)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Marba) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C01170).

พระคำแห่งชีวิต (in Djaraouna)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C01050).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Azoumeina: Marba)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Marba) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C07251).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Marba - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Azumeina - (Faith Comes By Hearing)

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Marba

People Groups who speak Marba

Marba, Kulung;