ภาษา Mono (Democratic Republic of Congo)

ชื่อภาษา: Mono (Democratic Republic of Congo)
รหัสภาษา ISO: mnh
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22993
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mono (Democratic Republic of Congo)

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Mono: Bili)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C08010).

พระคำแห่งชีวิต (in Mono: Bubanda)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C08011).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mono (Democratic Republic of Congo)

People Groups who speak Mono (Democratic Republic of Congo)

Mono, Amono;