ภาษา Mal

ชื่อภาษา: Mal
รหัสภาษา ISO: mlf
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23013
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mal

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Phai: Northern)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mal) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C11341).

พระคำแห่งชีวิต (in Tin: Western)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mal) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C10841).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mal

People Groups who speak Mal

Mal, Khatin, T'in;