ภาษา Mixtec, Silacayoapan

ชื่อภาษา: Mixtec, Silacayoapan
รหัสภาษา ISO: mks
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3973
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Mixtec, Silacayoapan

ฟัง

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mixtec, Silacayoapan

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ & พระคำแห่งชีวิต (in Mixtec, Silacayoapan: San Antonio de las Mesas)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ & พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mixtec, Silacayoapan) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A31331).

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mixtec, Silacayoapan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A15580).

พระคำแห่งชีวิต (in Mixtec, Silacayoapan: Atenango)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mixtec, Silacayoapan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A22331).

พระคำแห่งชีวิต (in Mixtec, Silacayoapan: San Jorge Nuchita)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mixtec, Silacayoapan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A22341).

พระคำแห่งชีวิต (in Mixtec, Silacayoapan: Zahuatlan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mixtec, Silacayoapan) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A25160).

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Mixtec, Silacayoapan ผสมบ้าง

C22830 DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) ดาวน์โหลด DIAGNOSTIC A:MIXTEC B:Otros1-44a (2004) MP3 ในภาษา Mixtec, Silacayoapan (in Español [Spanish: Mexico])

A38329 Mixtec Diagnostic ดาวน์โหลด Mixtec Diagnostic MP3 ในภาษา Mixtec, Silacayoapan (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Mixteco, Silacayoapan - (The Jesus Film Project)
New Testament - Mixtec, Silacayoapan - (La Liga Biblica)
Scripture resources - Mixtec, Silacayoapan - (Scripture Earth)

ชื่ออื่นสำหรับ Mixtec, Silacayoapan

Mixteco, Silacayoapan
Silacayoapan Mixtec (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Mixtec, Silacayoapan

Mexico
United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mixtec, Silacayoapan

People Groups who speak Mixtec, Silacayoapan

Mixteco, Silacayoapan;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mixtec, Silacayoapan

ข้อมูลอื่นๆ: Close to M.: Juxt., Understand M.:S. M. Peras; Jesus Only.

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 25

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ