ภาษา Sauria Paharia

ชื่อภาษา: Sauria Paharia
รหัสภาษา ISO: mjt
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 18831
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Sauria Paharia

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Malto: Paharia)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Sauria Paharia) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A24900).

ข่าวประเสริฐ (in Sauria Paharia: Litipara)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Sauria Paharia) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A38321).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Malo: Bangladesh)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Sauria Paharia) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80376).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Malo: Bangladesh)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Sauria Paharia) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80377).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Malo: Bangladesh)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Sauria Paharia) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80378).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Malo: Bangladesh)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Sauria Paharia) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80379).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Malo: Bangladesh)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Sauria Paharia) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80387).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Malo: Bangladesh)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Sauria Paharia) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80388).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Malo: Bangladesh)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Sauria Paharia) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80389).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Malo: Bangladesh)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Sauria Paharia) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A80390).

พระคำแห่งชีวิต (in Malto)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Sauria Paharia) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A18430).

พระคำแห่งชีวิต 1 (in Sauria Paharia: Litipara)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 1 MP3 ในภาษา Sauria Paharia) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A38319).

พระคำแห่งชีวิต 2 (in Sauria Paharia: Litipara)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต 2 MP3 ในภาษา Sauria Paharia) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A38320).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Sauria Paharia - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Sauria Paharia

Maler
Malti
MALTO
Maltu
Saura Pahariya
Sawriya Malto

พื้นที่ใช้ภาษา Sauria Paharia

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Sauria Paharia

ข้อมูลเกี่ยวกับ Sauria Paharia

ข้อมูลอื่นๆ: 23% are bilingual; Related to Kurux; 80% lexical similarity with Kumarbhag Paharia