ภาษา Alacatlatzala Mixtec

ชื่อภาษา: Alacatlatzala Mixtec
รหัสภาษา ISO: mim
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23023
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Alacatlatzala Mixtec

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ (in Mixtec, Alacatlatzala: Atlamajalcingo)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Alacatlatzala Mixtec) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A33600).

ข่าวประเสริฐ (in Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Alacatlatzala Mixtec) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A23521).

ข่าวประเสริฐ (a) (in Mixtec, Alacatlatzala: Mixtecapa)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ (a) MP3 ในภาษา Alacatlatzala Mixtec) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A33710).

ข่าวประเสริฐ (b) (in Mixtec, Alacatlatzala: Mixtecapa)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ (b) MP3 ในภาษา Alacatlatzala Mixtec) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A33711).

พระคำแห่งชีวิต (in Mixtec, Alacatlatzala: Cahuatache)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Alacatlatzala Mixtec) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A32430).

พระคำแห่งชีวิต (in Mixtec, Alacatlatzala: Xonacatlan)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Alacatlatzala Mixtec) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C38273).

พระคำแห่งชีวิต w/ SPANISH เพลง (in Mixtec, Alacatlatzala: Guerrero Alto)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต w/ SPANISH เพลง MP3 ในภาษา Alacatlatzala Mixtec) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A22860).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Mixtec, Alacatlatzala - (Scripture Earth)

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Alacatlatzala Mixtec

People Groups who speak Alacatlatzala Mixtec

Mixteco, Alacatlazala;