ภาษา Mashi

ชื่อภาษา: Mashi
รหัสภาษา ISO: mho
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 13823
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Mashi

Mashi - The Lost Coin and Lost Son.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mashi

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Makande a Kristu Oyu Yoya 1 - 32 [ชีวิตของพระคริสต์ 1 - 32]

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 1 - 32 MP3 ในภาษา Mashi) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A65273).

Makande a Kristu Oyu Yoya 33 - 60 [ชีวิตของพระคริสต์ 33 - 60]

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 33 - 60 MP3 ในภาษา Mashi) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A65274).

Makande a Kristu Oyu Yoya 61 - 96 [ชีวิตของพระคริสต์ 61 - 96]

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 61 - 96 MP3 ในภาษา Mashi) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A65275).

Makande a Kristu Oyu Yoya 97 - 120 [ชีวิตของพระคริสต์ 97 - 120]

(ดาวน์โหลด ชีวิตของพระคริสต์ 97 - 120 MP3 ในภาษา Mashi) การสอนพระคัมภีร์ตามลำดับตั้งแต่การสร้างโลกถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยู มี 120 รูปภาพ ให้เข้าใจบุคลิกลักษณะและคำสอนของพระเยซู (A65276).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Kwamashi - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Mashi

KwaMashi
Mashi (Zambia) (ชื่อภาษา ISO)
Masi

พื้นที่ใช้ภาษา Mashi

Angola
Namibia
Zambia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mashi

People Groups who speak Mashi

Masi, Mashi;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Mashi

จำนวนประชากร: 28,800

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 1% in mothertongue

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ