ภาษา Mandjak

ชื่อภาษา: Mandjak
รหัสภาษา ISO: mfv
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22815
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mandjak

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Forgiveness Through Jesus Christ (in Manjaco: Binyhant)

(ดาวน์โหลด Forgiveness Through Jesus Christ MP3 ในภาษา Mandjak) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A64189).

ข่าวประเสริฐ (in Manjaco: Batam)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Mandjak) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A37311).

เริ่มต้นกับพระเจ้า (in Manjaco: Churr)

(ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Mandjak) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A81691).

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า (in Manjaco: Churr)

(ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Mandjak) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A81692).

ชัยชนะโดยพระเจ้า (in Manjaco: Churr)

(ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Mandjak) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A81693).

ผู้รับใช้ของพระเจ้า (in Manjaco: Churr)

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Mandjak) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A81694).

การทดสอบเพื่อพระเจ้า (in Manjaco: Churr)

(ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Mandjak) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A81695).

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา (in Manjaco: Churr)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Mandjak) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A81696).

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (in Manjaco: Churr)

(ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Mandjak) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A81697).

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (in Manjaco: Churr)

(ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Mandjak) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A81698).

Messages w/ MANJACO: Caio, etc (in Manjaco: Pecixe)

(ดาวน์โหลด Messages w/ MANJACO: Caio, etc MP3 ในภาษา Mandjak) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A01451).

พระคำแห่งชีวิต (in Manjaco: Baboque)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Mandjak) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A01450).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Manjaku - (The Jesus Film Project)

พื้นที่ใช้ภาษา Mandjak

Guinea-Bissau

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mandjak

People Groups who speak Mandjak

Mandyak;