ภาษา Mamvu

ชื่อภาษา: Mamvu
รหัสภาษา ISO: mdi
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22985
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Mamvu

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Mamvu: Tengo)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C08431).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Mamvu

People Groups who speak Mamvu

Mamvu;