ภาษา Laven

ชื่อภาษา: Laven
รหัสภาษา ISO: lbo
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 12797
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Laven

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Laven Nong Lao)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Laven) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides. (C25050).

พระคำแห่งชีวิต (in Loven: Houei Kong)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C09740).

พระคำแห่งชีวิต (in Jru [Loven: Paksong])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Laven) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C17470).

พระคำแห่งชีวิต (in Loven: Tame)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Laven) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C24991).

ชื่ออื่นสำหรับ Laven

Boloven
Boriwen
Jaru
Jru'
Jruq
Laweenjru
Loven

พื้นที่ใช้ภาษา Laven

Laos
United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Laven

People Groups who speak Laven

Laven;