ภาษา Kurdish

ชื่อภาษา: Kurdish
รหัสภาษา ISO: kur
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22955
Language Scope: Macrolanguage
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Kurdish

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

مزگینا ئینجیلی Mizgina încîli [ข่าวประเสริฐ^] (in Kurmanji: Fus-ha [Kurmanji: Standard])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ MP3 ในภาษา Kurdish) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63912).

พระคำแห่งชีวิต (in Kermancî, Behdini)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Kurdish) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A14161).

พระคำแห่งชีวิต (in کُردی:کرمانشاهی [Kurdi: Kermanshahi])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Kurdish) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A18981).

พระคำแห่งชีวิต (in کُردی:خُراسانی [Kurdi: Khorrassani])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Kurdish) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides. (C08111).

Peyvên Jiyan ji bo Jinan [พระคำแห่งชีวิต for Women] (in Kurmanji: Fus-ha [Kurmanji: Standard])

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต for Women MP3 ในภาษา Kurdish) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A63913).

Hêviya Nû [New Hope] (in Ciyayê Kurdî [Kurdish, Northern: Afrin])

(ดาวน์โหลด New Hope MP3 ในภาษา Kurdish) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (A65207).

Mizginia Rund [ข่าวประเสริฐ^ for Men] (in Ciyayê Kurdî [Kurdish, Northern: Afrin])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ for Men MP3 ในภาษา Kurdish) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64640).

Mizginia Rund ji Jinȇ re [ข่าวประเสริฐ^ for Women] (in Ciyayê Kurdî [Kurdish, Northern: Afrin])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ^ for Women MP3 ในภาษา Kurdish) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ คำสอนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A64639).

Sermon (in Kurmancî [Kurdi, Kurmanji])

(ดาวน์โหลด Sermon MP3 ในภาษา Kurdish) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (C33891).

What Do You Know About Christ? (in كوردي [Kurdi, Sorani])

(ดาวน์โหลด What Do You Know About Christ? MP3 ในภาษา Kurdish) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม (A20761).

هه و الێكى حۆش [ข่าวประเสริฐ] (in كوردي [Kurdi, Sorani])

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Kurdish) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65285).

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Kurdish