ภาษา Gabri-Kimré

ชื่อภาษา: Gabri-Kimré
รหัสภาษา ISO: kqp
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 4912
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ตัวอย่างภาษา Gabri-Kimré

Gabri-Kimré - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gabri-Kimré

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A63936).

1 & 2 Timothy

(ดาวน์โหลด 1 & 2 Timothy MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64241).

1 Kworenthine 1 - 9 [1 Corinthians 1 - 9]

(ดาวน์โหลด 1 Corinthians 1 - 9 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65674).

1 Kworenthine 10 - 16 [1 Corinthians 10 - 16]

(ดาวน์โหลด 1 Corinthians 10 - 16 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65675).

1 Piyer & 2 Piyer [1 & 2 Peter]

(ดาวน์โหลด 1 & 2 Peter MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64706).

Becoming a Friend of God

(ดาวน์โหลด Becoming a Friend of God MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงเรื่องจากพระคัมภีร์และเรื่องที่ประกาศข่าวประเสริฐ อธิบายความรอดและอาจให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Previously titled 'Words of Life'. (C30681).

Epesine [Ephesians]

(ดาวน์โหลด Ephesians MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64638).

Galatians

(ดาวน์โหลด Galatians MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64032).

Jak [Book of James]

(ดาวน์โหลด Book of James MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64693).

Ja wo pon, Ja wo woo, Ja wo subu & Jud [1 John, 2 John, 3 John & Jude]

(ดาวน์โหลด 1 John, 2 John, 3 John & Jude MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64692).

Je Le Bay Je Jini Uneri 1-8 [Acts 1 - 8]

(ดาวน์โหลด Acts 1 - 8 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63496).

Je Le Bay Je. Kini Uneri 9-15 [Acts 9 - 15]

(ดาวน์โหลด Acts 9 - 15 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65129).

Je le bay je 16-21 [Acts 16 - 21]

(ดาวน์โหลด Acts 16 - 21 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65303).

Je le bay je: Kina uyeri 22-28 [Acts 22 - 28]

(ดาวน์โหลด Acts 22 - 28 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65338).

Kwolo Dori Woja [The ข่าวประเสริฐ of John 1 - 5]

(ดาวน์โหลด The ข่าวประเสริฐ of John 1 - 5 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A66173).

Kwolosine [Colossians]

(ดาวน์โหลด Colossians MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64663).

Luk 1 - 6 [Luke 1 - 6]

(ดาวน์โหลด Luke 1 - 6 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64413).

Luk 7 - 11 [Luke 7 - 11]

(ดาวน์โหลด Luke 7 - 11 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64756).

Luk 12 - 18 [Luke 12 - 18]

(ดาวน์โหลด Luke 12 - 18 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65158).

Luk 19 - 24 [Luke 19 - 24]

(ดาวน์โหลด Luke 19 - 24 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65206).

Mark 1 - 6

(ดาวน์โหลด Mark 1 - 6 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63124).

Mark 7 - 12

(ดาวน์โหลด Mark 7 - 12 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63125).

Mark 13 - 16

(ดาวน์โหลด Mark 13 - 16 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A63126).

Matiye 1 - 9 [Matthew 1 - 9]

(ดาวน์โหลด Matthew 1 - 9 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65523).

Matiye 10 - 16 [Matthew 10 - 16]

(ดาวน์โหลด Matthew 10 - 16 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65524).

Matiye 17 - 23 [Matthew 17 - 23]

(ดาวน์โหลด Matthew 17 - 23 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65525).

Matiye 24 - 28 [Matthew 24 - 28]

(ดาวน์โหลด Matthew 24 - 28 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A65526).

Philippians, Titus

(ดาวน์โหลด Philippians, Titus MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64320).

Rome 1-8 [Romans 1-8]

(ดาวน์โหลด Romans 1-8 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64915).

Rome 9-16 [Romans 9-16]

(ดาวน์โหลด Romans 9-16 MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64933).

Manê ka Eme [ผู้รับใช้ของพระเจ้า]

(ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน (A65529).

Tesalonisine wo pon & Tesalonisine wo woo & Pilemo [1 & 2 Thessalonians & Philemon]

(ดาวน์โหลด 1 & 2 Thessalonians & Philemon MP3 ในภาษา Gabri-Kimré) บันทึกเสียงการอ่านข้อพระคัมภีร์โดยไม่มีคำอธิบายหรือมีบ้าง (A64747).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

The New Testament - Kimre - (Faith Comes By Hearing)

ชื่ออื่นสำหรับ Gabri-Kimré

Gabri
Gabri-Kimre
Gabri: Kimre
Gawra
Kimré (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Gabri-Kimré

Chad

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Gabri-Kimré

People Groups who speak Gabri-Kimré

Kimre;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ