ภาษา Eastern Krahn

ชื่อภาษา: Eastern Krahn
รหัสภาษา ISO: kqo
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22996
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Eastern Krahn

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Krahn: Gwabo)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C08980).

พระคำแห่งชีวิต (in Krahn: Kana)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Eastern Krahn) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C12611).

พระคำแห่งชีวิต (in Krahn: Konobo)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Eastern Krahn) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Same both sides. (C05830).

พระคำแห่งชีวิต (in Krahn: Tchien)

บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C05831).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Tchien-Krahn - (The Jesus Film Project)

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Eastern Krahn

People Groups who speak Eastern Krahn

Krahn, Tchien;