ภาษา Tehit

ชื่อภาษา: Tehit
รหัสภาษา ISO: kps
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 17291
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tehit

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Ni Mahnyom [ข่าวประเสริฐ] (in Tehit: Sawiat Salmeit)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Tehit) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A65855).

ข่าวประเสริฐ (in Tehit: Teminabuan)

(ดาวน์โหลด ข่าวประเสริฐ MP3 ในภาษา Tehit) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร (A80989).

พระคำแห่งชีวิต (in Teheit Group)

(ดาวน์โหลด พระคำแห่งชีวิต MP3 ในภาษา Tehit) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน (C15111).

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Tehit - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Tehit

Kaibus
Tahit
Tehid
Teminabuan

พื้นที่ใช้ภาษา Tehit

Indonesia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Tehit

People Groups who speak Tehit

Tehit;